Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-3-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Mesto Medzev
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-4-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-5-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-6-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-7-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-9-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Úbrež
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-10-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-11-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-12-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Bíňovce
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-13-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-14-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Dolná Strehová
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-15-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Detský domov STUDIENKA - Centrum sociálnych služieb
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-17-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-18-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-19-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-21-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Základná škola s MŠ Stankovany
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-22-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Knižnica pre mládež mesta Košíc
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-26-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Špeciálna základná škola s VJM Tomášikovo
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-27-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
29. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-28-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Hubovo