Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2011
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_3491247108_2011
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
29. December 2011
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_3491247107_2011
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
29. December 2011
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_3491247104_2011
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
13. Január 2012
Zmluva o dielo č. B/2011/000279
IVES_ZM_B-2011-000279_2012
0,00 € IWC servis, s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
24. Január 2012
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2011-000296_2012
0,00 € Ryba Košice spol. s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
24. Január 2012
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2011-000297_2012
0,00 € Ryba Košice spol. s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
24. Január 2012
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
IVES_ZM_B-2011-000298_2012
0,00 € MILK-AGRO spol. s r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
24. Január 2012
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
IVES_ZM_B-2011-000299_2012
0,00 € MILK-AGRO spol. s r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
29. Február 2012
Kolektívna zmluva 2012
IVES_ZM_KZ 2012_2012
0,00 € SLOVES, pri IVES Košice IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
8. Marec 2012
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.
IVES_ZM_30-000050887PO2012_2012
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
21. Marec 2012
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2012-000056_2012
0,00 € Euro Media Košice, s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_RO-10-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Krajský lesný úrad Bratislava
27. Marec 2012
Licenčná zmluva na počítačový program WinASU na vzdelávacie účely
IVES_ZM_LZ-1-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obchodná akadémia
27. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_RO-31-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Krajský úrad životného prostredia Prešov
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_P-1-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Beharovce
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_P-2-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_P-3-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Špeciálna materská škola
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_P-4-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Hrabušice
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_P-5-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy FEROS spol. s r.o.
28. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-1-2012_2012
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Spojená škola Hlohovec