Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 zákona č. 40-1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
IVES_A-2023-00032_2023
1 189,50 € Slovenská republika - Centrum účelových zariadení, Zastúpený – Ing. Marcel Moravčík IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
4. Február 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Evidenčné číslo zmluvy: ZML-1912-0001490
IVES_ZM_ZML-1912-0001490_2020
762,00 € SWAN, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. Júl 2012
Zmluva o dielo č. B/2012/000152
IVES_ZM_B-2012-000152_2012
720,00 € Gustáv Jacko IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
28. Marec 2022
IVES_DO-B-2022-00025_2022
IVES_DO-B-2022-00025_2022
720,00 € SWAN, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. Január 2013
Zmluva o dielo č. RO_12/2013
IVES_ZM_RO-12-2013_2013
573,58 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obvodný pozemkový úrad v Nitre
5. Máj 2015
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel – produkt č. 571
IVES_ZM_5716048544_2015
Doplnená
486,70 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
14. Jún 2016
Havarijné poistenie motorových vozidiel EUROKASKO - SÚBOR
IVES_ZM_5516047604_2016
444,28 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
28. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
IVES_ZM_B-2015-000145_2015
Doplnená
816,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
19. December 2014
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_8001061492_2014
338,73 € UNIQA poisťovňa, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
5. Máj 2015
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_3536048348_2015
Doplnená
318,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
4. December 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo 9903837762
IVES_D01_9903837762_2012
311,52 € Slovak Telekom, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
19. December 2014
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_8001061487_2014
281,07 € UNIQA poisťovňa, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
19. December 2014
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_8001061495_2014
281,07 € UNIQA poisťovňa, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
18. August 2021
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
IVES_ZM_A-2021-000704_2021
233,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
30. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-9017-2012_2012
215,09 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Krajský úrad životného prostredia Nitra
14. Jún 2016
Poistná zmluva – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
IVES_ZM_3559003488_2016
104,55 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
IVES_ZM_M-2-2012_2012
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Mesto Galanta
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblati IKT
IVES_ZM_M-3-2012_2012
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Mesto Partizánske
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
IVES_ZM_M-7-2012_2012
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Rudňany
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
IVES_ZM_M-8-2012_2012
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Považany