Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_99/2022
IVES_ZM_R-99-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Psychosociálne centrum
29. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_19/2023
IVES_ZM_R-19-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Ondrašová
27. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_18/2023
IVES_ZM_R-18-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
27. Marec 2023
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 zákona č. 40-1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
IVES_A-2023-00032_2023
1 189,50 € Slovenská republika - Centrum účelových zariadení, Zastúpený – Ing. Marcel Moravčík IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. A/2022/001124_2023
IVES_ZM_A/2022/001124_2023
0,00 € Slovenská republika - Centrum účelových zariadení, Zastúpený – Ing. Marcel Moravčík IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
IVES_ ZM_B_2023_00007_2023
0,00 € UEZ s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
IVES_DO_ZM_B-2023-00010_2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_15/2023
IVES_ZM_R-15-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum voľného času Banská Bystrica
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, Č. A21691551
IVES_ ZM_A21691551_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, Č. A21692368
IVES_ ZM_A21692368_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2023
IVES_ZM_R-16-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím
1. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_17/2023
IVES_ZM_R-17-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_14/2023
IVES_ZM_R-14-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa SITB-OA6-2022-001387 a s číslom u riešiteľa A-2022-00081
IVES_ ZM_A_2022_00081_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_55/2022
IVES_ZM_R-55-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Rimavská Sobota
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_13/2023
IVES_ZM_R-13-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie Sabinov
7. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_11/2023
IVES_ZM_R-11-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie, Komárňanská 177, Hurbanovo
7. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_12/2023
IVES_ZM_R-12-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Banská Bystrica
6. Február 2023
Zmluva č.01/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
IVES_ ZM_01-2023_2023
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia – v zastúpení: Ing. Martinou Zetekovou IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Február 2023
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B_2023_00006_2023
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice