Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb UEZ
IVES_ZM_B/2024/00002_2024
0,00 € UEZ s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_11/2024
IVES_ZM_R-11-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Tešedíkovo
21. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_40/2023
IVES_ZM_R-40-2023_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Myslava
19. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_10/2024
IVES_ZM_R-10-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ústav pamäti národa Bratislava
12. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_7/2024
IVES_ZM_R-7-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromná spojená škola
6. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_9/2024
IVES_ZM_R-9-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Cabajská 2, Nitra
6. Február 2024
Dodatok číslo 5 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100001774
IVES_DO5_10000774_2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. - v zastúpení JUDr. Marián Melichárek IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
6. Február 2024
Dodatok číslo 5 k Zamestnávateľskej zmluve číslo 105005283 uzatvorenej dňa 01.05.2011
IVES_DO5_105005283_2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. - v zastúpení Stanislava Voltemarová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí preddavku
IVES_ZM_A/2024/000111_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna
29. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_6/2024
IVES_ZM_R-6-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Rožňavské Bystré
29. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
IVES_ZM_Kolektívna zmluva na rok 2024_2024
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
22. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_5/2024
IVES_ZM_R-5-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromné bilingválne gymnázium
19. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_4/2024
IVES_ZM_R-4-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
16. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_57/2023
IVES_ZM_R-57-2023_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Dolný Kubín
16. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_3/2024
IVES_ZM_R-3-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Malé Kršteňany
9. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_47/2023
IVES_ZM_R-47-2023_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Jana Hudáková
3. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_58/2023
IVES_ZM_R-58-2023_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Krásno
28. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_55/2023
IVES_ZM_R-55-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Dúbrava
22. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_56/2023
IVES_ZM_R-56-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Sociálny podnik Skalité, s.r.o.
22. December 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA_IMEDIA, spol. s.r.o.
IVES_ ZM_B-2023-00024_2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice