Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2014
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY č.p.: SHNM-OSNM4-2014/00986-005
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-000986-005_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky npor. Mgr. Viera Ďurčaťová
2. Júl 2014
Koncesná zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-11-001-2014-KC_2014
0,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2014
Zmluva o dielo
SHNM_ZM_SHNM-OSNM2-2014-000900-016_2014
0,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Júl 2014
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_ SHNM-OD1-2014-001018-003_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bugľovce
17. Júl 2014
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_ SHNM-OD1-2014-001018-004_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Odorín
17. Júl 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_OVO2-2014-000085_2014
0,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Júl 2014
Dodatok k zmluve o nájme služobného bytu
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-006-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Stanislav Murín
31. Júl 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. p.: VS-37-106/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-007-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Roman Csáno
31. Júl 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. p.: VS-37-51/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-008-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ján Majo
31. Júl 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-31/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-009-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Václav Kocián
5. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-35/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-010-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Jana Gállová
5. August 2014
Delimitačný protokol
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-000971-024_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: SE-26-8/OSNMIV-2007
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-011-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Slavomír Jurík
7. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-68/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-012-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Igor Teplan
7. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-52-49/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-013-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Štulrajter
7. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č. p.: SE-001549-036/OSNM2-2011
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-014-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Oľga Petrusová
7. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-47/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-015-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Peter Koláček
8. August 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.SE-37-117/EO-2014 zo dňa 2.7.2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-016-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Branislav Olejár
11. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:SE-7-11/OSNMIV-2010
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-017-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Pavol Buza
13. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-30/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-020-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štefan Seman