Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPBA-ON-66-2/2014
CP_ZM_CPBA-ON-66-2-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPTT-ON-72/2014
CP_ZM_CPTT-ON-72-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPNR-ON-20/2014
CP_ZM_CPNR-ON-20-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPNR-ON-21/2014
CP_ZM_CPNR-ON-21-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPNR-ON-22/2014
CP_ZM_CPNR-ON-22-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPNR-ON-23/2014
CP_ZM_CPNR-ON-23-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPNR-ON-24/2014
CP_ZM_CPNR-ON-24-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
SHNM_ZM_59-ON-2013_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
SHNM_ZM_CPKE-ON-55-243-2013_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. KRPZ-BA-EO-O-5-006/2012
SHNM_DO1_SHNM-OMTZ1-2014-001091-001_2014
0,00 € TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Marec 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000047-007_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Marec 2014
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001018-001_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Granč -Petrovce
17. Marec 2014
Rámcová dohoda OVO2-2014/000061-04 na dodávku vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu
SHNM_ZM_OVO2-2014-000061-04_2014
0,00 € SATEC SK a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Marec 2014
Rámcová dohoda OVO1-201/000547-17/2 na dodávku elektroinštalačného materiálu
SHNM_ZM_OVO1-2013-000547-17-2_2014
0,00 € EMOS SK, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Marec 2014
Rámcová dohoda OVO1-2013/000547-17/1 na dodávku elektroinštalačného materiálu
SHNM_ZM_OVO1-2013-000547-17-1_2014
0,00 € MURAT s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Marec 2014
Zmluva o nájme služobného bytu
SHNM_ZM_ SHNM-OSNM2-2014-001032-020_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Janka Lohová
31. Marec 2014
Zmluva o dielo
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-012_2014
0,00 € Motor – Car Bratislava, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
31. Marec 2014
Zmluva o dielo
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-010_2014
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka. Slovakia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
31. Marec 2014
Zmluva o dielo
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-013_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
31. Marec 2014
Zmluva o dielo
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-011_2014
Doplnená
0,00 € Peugeot Slovakia, s.r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky