Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2013
Zmluva o uložení veci
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-001356-001_2013
0,00 € REMPO, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2013
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: KRPZ-ZA-EO2-120/2012, zo dňa 30.03.2012
SHNM_D01_KRPZ-ZA-EO2-120-2012_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Dana Ozaniaková
30. December 2013
Dohoda o skončení nájomného vzťahu založeného zmluvou č. 173 zo dňa 29.12.2000 v znení dodatku č.1, zo dňa 13.11.2002
SHNM_ZM_SHNM-OSNM2-2013-001075-024_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Anton Gašpierik
31. December 2013
Rámcová dohoda č. OVO2-2013/000519-001 na nákup jednorazových hygienických náustkov pre zariadenia na meranie alkoholu dychovou skúškou pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SHNM_ZM_OVO2-2013-000519-001_2014
0,00 € HP spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Január 2014
Zmluva o nájme
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2-001-2014-PJ_2014
0,00 € Soňa Korčeková – ASO VENDING Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Január 2014
Zmluva o nájme
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2-002-2014-PJ_2014
0,00 € Soňa Korčeková – ASO VENDING Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Január 2014
Zmluva o nájme
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2-003-2014-PJ_2014
0,00 € Soňa Korčeková – ASO VENDING Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Január 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-001_2014
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Január 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-002_2014
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Január 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-003_2014
0,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Január 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_MV001-2014_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Február 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-004_2014
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Február 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO1-2013-000251-1z3_2014
0,00 € Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Február 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO1-2013-000251-2z3_2014
Doplnená
0,00 € Morpho BV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Február 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO1-2013-000251-3z3_2014
0,00 € Austria Card – Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Február 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-005_2014
0,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Február 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-006_2014
0,00 € Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: SHNM-OSNM2-2014/000171-082
SHNM_ZM_OSNM2-2014-000171-082_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPBA-ON-66/2014
CP_ZM_CPBA-ON-66-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPBA-ON-66-1/2014
CP_ZM_CPBA-ON-66-1-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky