Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2013
Dodatok č. 6/2013 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D06_ SHNM-OSNM2-2013-000441-108_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. November 2013
Dodatok č. 6/2013 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D06_ SHNM-OSNM2-2013-000441-109_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. November 2013
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D01_ SHNM-OSNM2-2013-000441-110_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. December 2013
Zmluva o dielo č. S/180/2013
SHNM_ZM_SHNM-OSNM2-2013-000232-0010_2013
0,00 € METAL SERVIS Recycling s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. December 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-014_2013
0,00 € Autoprofit, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. December 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-015_2013
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. December 2013
Dodatok č.1 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080088771
SHNM_D01_SE-OVO2-2012-000400-022_2014
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. December 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-017_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
18. December 2013
Dodatok č. 1006/50/2012-2 ku zmluve č. 1006/50/2012 o nakladaní s odpadom
SHNM_D02_SHNM-OSNM2-2013-000232-11_2013
Doplnená
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. December 2013
Zmluva o uložení veci SHNM-OMTZ1-2013/001332
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-001332_2013
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2013
Dodatok č. 7/2014 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D07_ SHNM-OSNM2-2013-000441-117_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2013
Dodatok č. 7/2014 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D07_ SHNM-OSNM2-2013-000441-118_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2013
Dodatok č. 7/2014 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D07_ SHNM-OSNM2-2013-000441-119_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2013
Dodatok č. 7/2014 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D07_ SHNM-OSNM2-2013-000441-120_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. December 2013
Dodatok k zmluve uzavretej na základe zmluvy o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej služby
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-003-2013-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nemocnica svätého Michala, a.s.
23. December 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-07-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. December 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-018_2013
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2013
Zmluva o uložení veci
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-001329-002_2013
Doplnená
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-019_2013
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2013
Zmluva o uložení veci SHNM-OMTZ1-2013/001358
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-001358_2013
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky