Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2013
Dodatok č 6/2013 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00151866/1/06
SHNM_D06_SHNM-OSNM2-2013-000441-087_2013
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. September 2013
Rámcová dohoda č. OVO2-2013/000045-057
SHNM_ZM_OVO2-2013-000045-057_2013
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zloţka. Slovakia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
25. September 2013
Rámcová dohoda č. OVO2-2013/000045-059
SHNM_ZM_OVO2-2013-000045-059_2013
0,00 € Motor – Car Bratislava, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
25. September 2013
Rámcová dohoda č. OVO2-2013/000045-058
SHNM_ZM_OVO2-2013-000045-058_2013
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
30. September 2013
Dodatok č. 2/2013 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Zmluva nebola zverejnená, nepodlieha súčasnej právnej úprave.
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Október 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 2012
SE_ZM_SE-000199-33-OSNMIV-2011_2011
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Október 2013
Dodatok č. 7/2013 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00151866/1/06
Zmluva nebola zverejnená, nepodlieha súčasnej právnej úprave
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Október 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000023B
SHNM_D04_SHNM-OSNM2-2013-000441-099_2013
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-01-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-02-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-03-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-04-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-05-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. K 302 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
SHNM_D01_SHNM-OSNM2-2013-000232-008_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. K 199 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
SHNM_D01_SHNM-OSNM2-2013-000232-009_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. November 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-013_2013
0,00 € Peugeot Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. November 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_CPTT-214-2013_2013
0,00 € Peugeot Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. November 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-10-06-2013-V_2013
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. November 2013
Dodatok č. 6/2013 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D06_ SHNM-OSNM2-2013-000441-106_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. November 2013
Dodatok č. 6/2013 k Zmluve o dodávke plynu
SHNM_D06_ SHNM-OSNM2-2013-000441-107_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky