Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO-2014-000216-18_2014
0,00 € ADVERTA SLOVAKIA s.r.o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Október 2014
Dodatok č. 20 Zmluvy o dielo č.: SE-147-10/OM-2005
SHNM_D20_SE-147-10_OM-2005_2014
0,00 € TURČAN DELTA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Október 2014
Dodatok č. 1 k KRP-EO-NM-86/2011 zo dňa 31.12.2011
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-118-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Košút
21. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.: SE-37-23/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-115-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Henrich Richter
21. Október 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. p.: SE-26-46/OSNMIV-2007 zo dňa 31.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-116-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Anton Bachorík
21. Október 2014
Dohoda o skončení nájomného vzťahu k nájomnej zmluve č. 09-83-0892-10-00
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-001397-002_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Gabriela Hettešová
21. Október 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000463-1_2014
0,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Október 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000463-2_2014
0,00 € RIALTO s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Október 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2014-001458-001_2014
0,00 € ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-120-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. Hajnalka Šuttová
22. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-121-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Branislav Štvrtecký
23. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-122-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ján Fajčák
23. Október 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č. p.: SHNM-OSNM4-2014/001284-010
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-001284-010_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky npor. Peter Mášik
24. Október 2014
Kúpna zmluva č. SHNM–OMTZ1-2014/001463-001
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2014-001463-001_2014
0,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Október 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-123-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Rudolf Briška, PhD.
30. Október 2014
Rámcová dohoda na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-11-003-2014-RD_2014
0,00 € ÚEOS – Komercia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2014
Rámcová dohoda na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-11-005-2014-RD_2014
0,00 € ÚEOS – Komercia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2014
Rámcová dohoda na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-11-007-2014-RD_2014
0,00 € ÚEOS – Komercia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2014
Rámcová dohoda na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-11-006-2014-RD_2014
0,00 € ÚEOS – Komercia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2014
Rámcová dohoda na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-11-004-2014-RD_2014
0,00 € ÚEOS – Komercia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky