Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012/000502-111 zo dňa 29.03.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2012-000502-111_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. September 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012/000502-114 zo dňa 29.03.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2012-000502-114_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-65/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-090-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Milan Pilip
25. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-80/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-091-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Grof
25. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-40/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-092-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Jozef Jaško
25. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-51/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-093-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Emil Fejtl
25. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-15/OSNMIV-2007 zo dňa 04.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-095-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Róbert Sedláček
25. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-22/OSNMIV-2008 zo dňa 12.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-096-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jozef Mazák
25. September 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. p.: SE-281-88/OSNMIV-2009
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-094-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Roman Gemeiner
26. September 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2011-000502-113 zo dňa 28.02.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2011-000502-113_2014
0,00 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. September 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2011-000502-116 zo dňa 28.02.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2011-000502-116_2014
0,00 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. September 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb CPBA-ON-66-3/2014
CPBA_ZM_CPBA-ON-66-3-2014_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-14/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-100-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Eduard Sivčo
30. September 2014
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-3-081-2014-KZ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Eduard Sivčo, Marianna Sivčová
1. Október 2014
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-3-084-2014-KZ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. František Mikuš
1. Október 2014
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-3-083-2014-KZ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ľuboslav Krajčír
1. Október 2014
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-3-082-2014-KZ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Štefanica, Marieta Štefanicová
2. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-29/OSNMIV-2007 zo dňa 28.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-101-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky František Bláha
2. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-65/OSNMIV-2007 zo dňa 26.03.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-102-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miroslav Budiak
2. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-18/OSNMIV-2007 zo dňa 12.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-103-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jozef Žaťko