Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-32/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-077-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dušan Štica
11. September 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-71/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-078-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky RNDr. Ivan Lehocký
11. September 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_ OVO2-2014-000349_2014
0,00 € Radoslav Bubeňko - BUTEX Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č. p.:
SHNM_ZM_ SHNM-OSNM4-2014-001202-023_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Dušan Polák
12. September 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č. p.: SHNM-OSNM4-2014/001202-025
SHNM_ZM_ SHNM-OSNM4-2014-001202-025_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Alena Stadničarová
12. September 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č. p.: SHNM-OSNM4-2014/001284-005
SHNM_ZM_ SHNM-OSNM4-2014-001284-005_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Bogáň
12. September 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č. p.: SHNM-OSNM4-2014/001284-006
SHNM_ZM_ SHNM-OSNM4-2014-001284-006_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Milan Lučanský
12. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-31/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-079-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Petronela Noskovičová
12. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-59/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-080-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Miniarik
12. September 2014
Koncesná zmluva na stavebné práce
SE_ZM_SE-OO-2014-000232-015_2014
0,00 € Rezidencie Machnáč s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-61/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-060-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Róbert Jaro
17. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-206-2/OSNMIV-2008 zo dňa 04.04.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-081-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Janette Halásová
17. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-45/OSNMIV-2007 zo dňa 01.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-082-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ľubomír Martinka
17. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-206-3/OSNMIV-2008 zo dňa 11.04.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-083-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Lörincz
19. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-60/OSNMIV-2007 zo dňa 07.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-084-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. František Mikuš
19. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-206-4/OSNMIV-2008 zo dňa 07.04.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-085-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ľuboslav Krajčír
22. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-23/OSNMIV-2007 zo dňa 01.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-086-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Ján Strašifták
22. September 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-55/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-087-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. Roman Korienek
22. September 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-70/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-088-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pavol Polák
23. September 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012/000502-108 zo dňa 29.03.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2012-000502-108_2014
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky