Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: SE-001549-031/OSNM2-2011
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-059-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Drgoňa
28. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-49/OSNMIV-2007 zo dňa 15.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-061-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marián Koiš
28. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-63/OSNMIV-2007 zo dňa 06.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-062-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mária Čudejková
28. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-64/OSNMIV-2007 zo dňa 12.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-063-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stanislav Balažovič
2. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-60/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-064-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Ivan Lukáč
2. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-67/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-065-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Milan Kružliak
3. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-28/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-066-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Roman Pánik
4. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-47/OSNMIV-2007 zo dňa 26.03.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-067-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Štefanica
4. September 2014
Dohoda o skončení nájomného vzťahu k nájomnej zmluve č. SE-281-05/OSNMIV-2009 zo dňa 07.08.2009
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-001397-001_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Adrián Gunda
4. September 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č.p. SHNM-OSNM42014/001284-003
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-001284-003_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Adrián Gunda
4. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-14/OSNMIV-2007 zo dňa 31.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-068-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ignác Brestovanský
4. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-35/OSNMIV-2007 zo dňa 24.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-069-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miroslav Švárny
5. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-16/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-070-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Roman Sklenica
5. September 2014
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. p.: VS-22-8/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-071-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michal Benko
5. September 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-206/OSNMIV-2008 zo dňa 18.04.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-072-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Radomír Sever
8. September 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-111/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-073-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ladislav Vičan
8. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-15/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-074-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Opát
9. September 2014
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č.p.: SHNM-OSNM4-2014/001284-004
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-001284-004_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Silvia Gundová
10. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-20/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-075-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Milan Korytár
10. September 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.146/2006 zo dňa 21.12.2006
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-076-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Tatiana Oremusová