Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-56/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-039-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. František Kocmunda
21. August 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.VS-22-9/EO-3-2001 zo dňa 12.2.2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-040-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jaroslav Trpín
22. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-34/EO-3-2001
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-041-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Radovan Ščepán
22. August 2014
Dodatok č. 2 k NZ č. VS-22-6/EO-3-2001 zo dňa 12.2.2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-043-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štefan Bruňo
22. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-29/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-042-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ivan Šemrinec
22. August 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.SE-26-21/OSNMIV-2007 zo dňa 20.2.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-044-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Vojtech Krázel
22. August 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.SE-26-44/OSNMIV-2007 zo dňa 31.1.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-045-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Lipták
25. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-59/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-049-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Juraj Dubay
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-16/OSNMIV-2007 zo dňa 4.2.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-046-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Viliam Gaplovský
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-56/OSNMIV-2007 zo dňa 7.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-047-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky František Dudák
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-37/OSNMIV-2007 zo dňa 28.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-048-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marian Tošal
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-26/OSNMIV-2007 zo dňa 31.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-050-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ľuboš Baranec
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-42/OSNMIV-2007 zo dňa 01.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-051-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dušan Novák
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-7/OSNMIV-2007 zo dňa 07.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-052-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ján Kríž
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-206-1/OSNMIV-2008 zo dňa 08.04.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-053-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Martin Masaryk
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-51/OSNMIV-2007 zo dňa 01.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-054-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Norbert Hajdu
26. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-50/OSNMIV-2007 zo dňa 07.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-055-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michal Andrýsek
26. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-60/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-056-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ján Gonda
27. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-20/OSNMIV-2007 zo dňa 04.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-057-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ľuboš Šidík
27. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-11/OSNMIV-2007 zo dňa 29.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-058-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Marianna Kračunovská