Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-54/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-018-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Milan Paiser
13. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: SE-160-2/EO-2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-019-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Zsolt Kurcz
13. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-63/2003
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-021-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Hanúsek
14. August 2014
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-31/OSNMIV-2007 zo dňa 23.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-023-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Miloš Belan
14. August 2014
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-24/OSNMIV-2007 zo dňa 23.1.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-024-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marian Keresteš
14. August 2014
DODATOK č. 1 k nájomnej zmluve č. p.: SE-14-3/EO-2006 zo dňa 7.5.2006,
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-025-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Zaremba
14. August 2014
Flotilová poistná zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001365-002_2014
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-6/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-023-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Culinka
15. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-25/OSNMIV-2007 zo dňa 22.1.2007
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-027-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štefan Gyalog
18. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-109/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-028-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Moravčík
19. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-65/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-029-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky František Almáši
19. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-62/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-030-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miroslav Hornáček
19. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-62/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-031-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Magdaléna Mihaliková
19. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-66/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-032-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Alena Kolláriková
19. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č.p.: VS-22-27/EO-3-2001
SHNM_D02_SHNM-OSNM4-2-033-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pavol Molnár
19. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: SE-14-2/EO-2006
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-034-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Oľga Kovalíková
20. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č. p.: VS-22-28/EO-3-2001
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-035-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ivan Lörinc
20. August 2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu č. p.: SE-281-87/OSNMIV-2009
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-036-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Juliana Bencová
21. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č. p.: VS-52-80/2003
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-037-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ján Bolješík
21. August 2014
Dodatok k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-115/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-038-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Anton Matonog