Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-05/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-05/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov MESTO Sabinov
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-06/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-06/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov MESTO Prešov
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-09/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-09/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Mart-SK, s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-04/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV 4-04/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Ing. Lőrincová Jana
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-01/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-01/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov František KURUC
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-05/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-4-05/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Križalkovičová Anna
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-15/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-15/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov KOVING OK, s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-04/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-04/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Karahuta Miroslav
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-07/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-07/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov JVS, s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-08/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-4-08/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov JUDr. Ladislav Vasilenko
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-05/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-05/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Stanislav FEJERČÁK
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-12/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-12/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov EZO.SK, s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-04/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-04/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov EUROOBUV s.r.o. Konateľ Rudolf Keller,Markus Heinz Rapp
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-18/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-18/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov EMIKA THERM s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-16/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-16/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov BUKOCEL, a.s.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-09/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643Občianskeho zákonníka
ÚVV–4-09/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Štefan Tomko-Autoškola Delňa
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-11/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565Obchodneho zákonníka
ÚVV–2-11/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Stolárstvo ATYP s.r.o. Prešov
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-02/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV 4-02/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov JUDr. Jozef Angelovič
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-21/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-21/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov A.C.K. Auto, s.r.o.
21. Marec 2011
Darovacia zmluva
ÚVTOS-25-2/13-2011
0,00 € PaedDr. Rudolf Galambos Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci