Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2011
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-13/11-2011
0,00 € Eva SEČANSKÁ ÚVTOS Dubnica nad Váhom
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-13/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-13/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov 1.FC TATRAN,a.s.
16. Marec 2011
Zmluva o dielo
ÚVTOS-1-1-2/34–2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová Darnadi Milan
16. Marec 2011
Zmluva o nájme
ÚVTOS-3-5/32-2010
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
16. Marec 2011
Darovacia zmluva
ÚVTOS 7-2/32-2011
0,00 € Edukos, o.z. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
16. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
033/2011
0,00 € ÚVTOS a UW v Leopoldove Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
16. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
ÚVTOSaÚVV-2-7/11-2011
0,00 € ÚVTOs a ÚVV Leopoldov ÚVTOS a ÚVV Ilava
16. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
ÚVTOSaÚVV-2-6/11-2011
0,00 € Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín ÚVTOS a ÚVV Ilava
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-08/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-08/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-06/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-4-06/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov JUDr. Peter Farkaš
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-03/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-03/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Mgr. Petrišinová Lenka
21. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-01/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-01/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov ZTS Sabinov,a.s..
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-22/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-22/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov VINCI Park Services Slovakia s.r.o
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-01/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-01/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov ZTS Sabinov,a.s..
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-03/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-03/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov ULTRA PLAST, s.r.o.
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-10/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565Obchodneho zákonníka
ÚVV 2-10/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Prešov, a.s
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-02/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-02/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Petko Jaroslav
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-07/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-4-07/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Klaudia Pastírová, STIRO - móda
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-17/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-17/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-06/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-06/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Rudolf Mikolaj