Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2011
Z m l u v a o d i e l o
ÚVTOS-1-1-1/34–2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová VINIDI s.r.o.
11. Marec 2011
Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - príslušníci
ÚVTOS 26/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby v Bratislave ÚVTOS Ružomberok
11. Marec 2011
Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - zamestnanci
ÚVTOS 27/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ÚVTOS Ružomberok
11. Marec 2011
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva1/2011
0,00 € Tatrapeko ÚVV a ÚVTOS Košice
11. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO
ÚVVaÚVTOS 1-6/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVVaÚVTOS Košice SEZ Krompachy a.s.
11. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-8/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-13/11-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce BEŠANTBO, s.r.o., IČO: 36536172
15. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu číslo 004/2011
ÚVTOS-54-3/11-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby v Leopoldove Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15. Marec 2011
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
NZVJS-05-4/32-2011
0,00 € SPP, a.s. Bratislava Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
15. Marec 2011
Chlieb konzumný tmavý 1000 g
1-2/32-2011-PO
Doplnená
0,00 € Pekáreň Pod hájom, s.r.o. Ústav na výkon väzby Prešov
15. Marec 2011
Kúpna zmluva
1.2.2011
0,00 € Ing. Anton FERENC -TOPO ÚVV a ÚVTOS Košice
15. Marec 2011
rámcová zmluva
rámcová zmluva 1/2011
0,00 € AUTO -BOX s.r.o Košice ÚVV aÚVTOS Košice
15. Marec 2011
Zmluva o prevode majetku štátu
025/2011
0,00 € ÚVV a ÚVTOS Leopoldov ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
15. Marec 2011
Zmluva o odbere neživočíšneho odpadu v zmysle Občianskeho zákonníka.
ÚVTOS 7-6/32-2011
Doplnená
0,00 € ÚVTOS v Banskej Bystrici - Kráľovej Peter Šramko
15. Marec 2011
Príloha č.2 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00738328/1/06
ÚVTOS 7-7/32-2011
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
15. Marec 2011
Príloha č.2 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00738328/1/06
ÚVTOS 7-8/32-2011
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
15. Marec 2011
Príloha č.4 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00738328/1/06
ÚVTOS 7-4/32-2011
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
15. Marec 2011
Kúpna zmluva-vajíčka
2/2011
0,00 € METRO Cash&Carry s.r.o ÚVV aÚVTOS Košice
15. Marec 2011
Kúpna zmluva - ryža giuľatá
4/2011
0,00 € INMEDIA spol.s.r.o ÚVV aÚVTOS Košice
16. Marec 2011
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7/2011-SNM-19/090125-ZoV
ÚVV-30/22-2011
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Ústav na výkon väzby v Banskej Bystrici
16. Marec 2011
Darovacia zmluva UVTOS-54-4-11-2011
ÚVTOS-54-4/11-2011
0,00 € Športový klub pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce