Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVV-7-16/32-2011
0,00 € HSH s.r.o. Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVV-8-16/32-2011
0,00 € CHRIEN Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Kúpno-predajná zmluva
ÚVV-5-16/32-2011
0,00 € INMEDIA spol. s r.o.. Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVV-6-16/32-2011
0,00 € Michaela FRUIT Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
ÚVV-4-8/32-2011
0,00 € Omnia ENVIRO Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
ÚVV-9-16/32-2011
0,00 € PEZA Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Rámcová kúpna zmluva
ÚVV-14-16/32-2011
0,00 € TAURIS Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
ÚVV-11-16/32-2011
0,00 € V.E.N.U.S. Čadca Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
10014876
0,00 € VAŠA Slovensko Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
ÚVV-1-8/32-2011
0,00 € kpt. Bc. Pikna Ľuboš Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
príloha_č.1
0,00 € práp. Šefranko Jaroslav Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
ÚVV-4-08/32-2011
0,00 € kpt. Bc. Pikna Ľuboš Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
ÚVV-5-08/32-2011
0,00 € práp. Šefranko Jaroslav Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Príloha č.4 ku zmluve č.00738379/1/06
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. ÚVTOS Ružomberok
9. Marec 2011
Zmluva o dielo- Oprava spoločnej televíznej antény /STA/ na príjem digitál.te.signálu
ÚVTOS 12-18-11-2011
0,00 € HESPO, s.r.o. ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch
10. Marec 2011
Zmluva o využití prostriedkov sociálneho fondu
ÚVTOSaÚVV-2-1/11-2011
Doplnená
0,00 € ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava ÚVTOS a ÚVV Ilava
10. Marec 2011
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
ÚVTOSaÚVV-2-2/11-2011
0,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ÚVTOS a ÚVV Ilava
10. Marec 2011
Dohoda o zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky
ÚVTOSaÚVV-2-3/11-2011
0,00 € Špeciálna základná škola ÚVTOS a ÚVV Ilava
10. Marec 2011
Dohoda o zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky
ÚVTOSaÚVV-2-4/11-2011
0,00 € Základná škola ÚVTOS a ÚVV Ilava
10. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
ÚVTOSaÚVV-2-5/11-2011
0,00 € ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove ÚVTOS a ÚVV Ilava