Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve 021/2009
ÚVV-15-4/11-2011
0,00 € Empeq ÚVV Nitra
7. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
BA45/3-8/2011/0819004-Vzp
0,00 € Slovenská republika - správa Ministerstvo obrany SR ÚVV v Nitre
8. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-4/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-9/11-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., IČO: 36521094
8. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-3/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-8/11-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce AgroContract mliečna farma, a.s., IČO: 36537071
8. Marec 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Gorgeiová Monika Chorváty
Ev. č. 4-17-34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Monika Gorgeiová
8. Marec 2011
Kúpna zmluva
GR ZVJS - 15-19/2011
0,00 € JURIGA spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Marec 2011
Zmluva VH3 práčovňa - OŠK Blažice
4-12-34-2011
0,00 € Ustav na výkon trestu odňatia slobody Košice Šaca Obecný športový klub Blažice
8. Marec 2011
Zmluva o dielo
NZVJS-1-11/32-2011
0,00 € Ing. Ladislav Sikorčin Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
9. Marec 2011
Zmluva o diele - poskytovanie odsúdených na výkon prác
ÚVTOS 12-13/11-2011
0,00 € Ústav na VTOS pre mladistvých v Sučanoch SCAME-SK s.r.o.,
9. Marec 2011
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-11/11-2011
0,00 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ústav na výkoín trestu odňatia slobody
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVTOS-17-12/11-2011
0,00 € Marcela Javorová ZO OZ ZVJS ÚVTOS Dubnica nad Váhom
9. Marec 2011
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
ÚVTOS 12-16-11-2011
0,00 € Davital, s.r.o. ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVV-12-16/32-2011
0,00 € ATC-JR Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Kúpno-predajná zmluva
ÚVV-13-16/32-2011
0,00 € Bohuš Šesták Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o podmienkach predaja
ÚVV-15-16/32-2011
0,00 € Boni Fructi Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
ÚVV-3-16/32-2011
0,00 € BORMA s.r.o. Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVV-1-16/32-2011
0,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Kúpna zmluva
ÚVV-2-16/32-2011
0,00 € DEMIFOOD spol. s r.o.. Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5-8/32-2010
ÚVV-6-08/32-2011
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie Ústav na výkon väzby Žilina
9. Marec 2011
Dodatok č.6
ÚVV-2-8/32-2011
0,00 € Zuzana SLIVIAKOVÁ HALAMIKOVÁ Ústav na výkon väzby Žilina