Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2011
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
4/OZ/2011
0,00 € Základnou organizáciou Odborového zväzu ZVJSpri Generálnom riaditeľstve ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Február 2011
Zmluva o využití sociálneho fondu
ÚVTOS-17-4/11-2011
0,00 € ÚVTOS Dubnica nad Váhom ZO OZ ZVJS ÚVTOS Dubnica nad Váhom
23. Február 2011
Dodatok č.4 k zmluve č.14/2008 zo dňa 2.5.2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov JS pri OS v Rimavskej Sobote
ÚVV-15/32-2011
0,00 € Okresnom súde v Rimavskej Sobote ÚVV Banská Bystrica
23. Február 2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. 9/2008 zo dňa 2.5.2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov JS pri Okresnom súde Revúca
ÚVV-41/32-2011
0,00 € Okresný sú Revúca ÚVV Banská Bystrica
23. Február 2011
Dodatok č.5 k zmluve č.13/2008 zo dňa 02.05.2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov JS pri Okresnom súde v Lučenci
ÚVV-30/32-2011
0,00 € Okresný súd Lučenec ÚVV Banská Bystrica
23. Február 2011
Dodatok č.5 k zmluve č.10/2008 zo dňa 02.05.2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov JS pri Okresnom súde Veľký Krtíš
ÚVV-20/32-2011
0,00 € Okresnom súde Veľký Krtíš ÚVV Banská Bystrica
23. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve č.12/2008 zo dňa 02.05.2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov JS pri Okresnom súde vo Zvolene
ÚVV-28/32-2011
0,00 € Okresný súd Zvolen ÚVV Banská Bystrica
23. Február 2011
Kúpna zmluva
ÚVTOS-17-6/11-2011
0,00 € TOSPOL, s.r.o, Topoľčany ÚVTOS Dubnica nad Váhom
23. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 2.2.2009
ÚVV-14/32-2011
0,00 € ENVICONSULT s.r.o. ÚVV Banská Bystrica
23. Február 2011
Dodatok č.7 k zmluve o dielo č. SERVIS-ÚVV-2000/1
ÚVV-31/32-2011
0,00 € SAE Control a.s. ÚVV Banská Bystrica
24. Február 2011
o odborných prehliadkach zdvíhacích zariadení
10608/BR/M/2004
0,00 € JOLLY JOKER a.s. ÚVV Bratislava
24. Február 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - ŠJ pri ZŠ KE-Šaca
Ev. č. 4-5/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Školská jedáleň pri ZŠ Košice - Šaca
28. Február 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Gállová KE-Šaca
Ev. č. 4-16-34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Mária Gállová - Gama
2. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti - GRZVJS
GR-ZVJS-13-10/33-2011
0,00 € Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. GR ZVJS
2. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti - GRZVJS
GR-ZVJS-13-8/33-2011
0,00 € Kúpele Sliač a.s. GR ZVJS
3. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-105-12/11-2011
0,00 € ÚVTOS Želiezovce TAURIS a.s., IČO: 36773123
7. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-2/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-7/11-2011
0,00 € ÚVTOS Želiezovce Miloš Ondrejka KAM-ON, IČO: 37323296
7. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve č. 00738280/NR765 ING Tatry - Sympatia
ÚVV-15-7/11-2011
0,00 € ING ÚVV v Nitre
7. Marec 2011
Kolektívna zmluva na rok 2011
ÚVV-15-2/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ÚVV v Nitre
7. Marec 2011
Dodatok č.7 k ÚVV-156/32/2007
ÚVV-5-3/11-2011
0,00 € Učeň Peter ÚVV Nitra