Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2011
Kúpna zmluva
01.03.2011
0,00 € Slovfruit, s.r.o. ÚVVaÚVTOS Košice
18. Marec 2011
Zmluva o dielo
NZVJS-9-9/01-2011
Doplnená
0,00 € Stafis, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
18. Marec 2011
Zmluva o dielo
NZVJS–9-15/11-2011
0,00 € Bc. Martina Cibáková Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
21. Marec 2011
Zluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVV - 9-5/11-2011
0,00 € Ústav na výkon väzby v Bratislave A-Z STAV s.r.o., Odeská 3, Bratislava
21. Marec 2011
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVV - 9-6/11-2011
0,00 € Ústav na výkon väzby v Bratislave František Kollár - LENKA, Osuského 7, BA
21. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
ÚVTOSaÚVV-2-8/11-2011
0,00 € SEZAM, s.r.o. ÚVTOS a ÚVV Ilava
21. Marec 2011
Zmluva VH2 - OŠK Blažice
ÚVTOS-25-4-13-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci SCHOTT s.r.o.
21. Marec 2011
zmluva o užívani majetku štátu
58/11-2011
0,00 € ÚVV a ÚVTOS Košice Krajský súd Košice
21. Marec 2011
Dodatok č.3 k zmluve č.8/2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov JS
ÚVV-47/32-2011
0,00 € Okresný súd v Brezne Ústav na výkon väzby v Banskej Bystrici
22. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve ÚVTOS 1-4/34-2011 o poskytnutí prác a služieb odsúdených
ÚVTOS-1-4/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Ing. Luděk Neuschl - PILAREZ
22. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku - materiálu civilnej ochrany
CO-99/2010
0,00 € Obvodný úrad Trnava ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
22. Marec 2011
Zmluva o prevode majetku štátu
027/2011
0,00 € ÚVV a ÚVTOS Leopoldov ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
22. Marec 2011
Zmluva o prevode majetku štátu
034/2011
0,00 € ÚVV a ÚVTOS Leopoldov ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
22. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-24/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-24/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov Pro Tennis Slovakia, s.r.o.
22. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-24/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-23/34-2011
0,00 € ÚVV Prešov AMHERST, s.r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
23141
0,00 € Labaš spol. s.r.o ÚVV a ÚVTOS Košice
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
23/2011
0,00 € SPIRITS s.r.o ÚVVaÚVTOS Košice
23. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS a ÚVV-2-2/32-2011 Leop
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Ľubomír Kocian PETI
23. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS a ÚVV-2-1/32-2011 Leop
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Radovan Bachňák - RABA
23. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služby
ÚVTOS a ÚVV-2-46/32-2010 Leop
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Jaroslav Bulka RTv opravovňa