Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Marta Miľovčíková
Ev. č. 4-11/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Marta Miľovčíková
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Mestská časť Šaca
Ev. č. 4-6/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Mestská časť Košice - Šaca
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Obec Malá Ida
Ev. č. 4-2/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Obec Malá Ida
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa- SOŠ PZ
Ev. č. 4-1/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Stredná odborná škola PZ
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - TJ Družstevník Perín
Ev. č. 4-14/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci TJ Družstevník Perín
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Toklex
Ev. č. 4-13/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Toklex
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Vydrepa
Ev. č. 4-4/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci VYDREPA
1. Február 2011
Zmluva o poskytnutí služby
1-1/32-2011-PO
Doplnená
0,00 € TES-Ľuboš Dzadík ÚVV Prešov
2. Február 2011
Zmluva VH 2 výkon prác Fe MARKT
Ev. č. 3-6-34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Fe MARKT s.r.o.
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-11-2/4-2011
0,00 € Demifood, spol. s r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Zmluva o dodávkach liečív
NZVJS-1-15/23-2010
0,00 € NATUR STUPAVA, Lekáreň Ave Maria Trenčín Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-7-1/4-2011
0,00 € Hôrka, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-13-2/4-2011
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-12-2/4-2011
0,00 € COCA COLA HBC Slovenská republika, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-8-1/4-2011
0,00 € NOWACO Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-10-1/4-2011
0,00 € JOMI+M, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
LRS-9-1/4-2011
0,00 € Penam Slovakia, a.s. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
NZVJS-1-10/32-2011
0,00 € Milsy, a.s. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
NZVJS-2-10/32-2011
0,00 € Estio, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
2. Február 2011
Kúpna zmluva
NZVJS-3-10/32-2011
0,00 € URBÁNEK Mäso-Lahôdky spol. s r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín