Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-2/11-2011
Doplnená
0,00 € MUDr. Peter Špánitz Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21. Január 2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-1/2011-VH/1/B
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Svodín Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21. Január 2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-14/11-2011
0,00 € MUDr. Ján Mladý Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
25. Január 2011
Nájomná zmluva
ÚVTOS-55-13/11-2011
0,00 € Združenie technických a športových činností regiónu Želiezovce - mesto ÚVTOS Želiezovce
25. Január 2011
Nájomná zmluva
ÚVTOS-55-1/11-2011
0,00 € MUDr. Róbert Riedl ÚVTOS Želiezovce
28. Január 2011
Zmluva o poskytovaní prác - KR PZ Košice
Ev. č. 5-1/34-2011
0,00 € Kofoam Košice Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci
28. Január 2011
Zmluva o poskytovaní prác - KR PZ Košice
Ev. č. 3-5/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Január 2011
Zmluva o poskytovaní prác - KR PZ Košice
Ev. č. 5-1/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Kofoam Košice
28. Január 2011
Poistná zmluva
ÚVTOS-54-1/11-2011
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ÚVTOS Želiezovce
28. Január 2011
Nájomná zmluva
ÚVTOS-55-12/11-2011
0,00 € Mestský športový klub ÚVTOS Želiezovce
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - Euroobuv s.r.o.
Ev. č. 3-3/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Euroobuv s.r.o.
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - KBZ
Ev. č. 3-1/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci KBZ s.r.o.
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - KM Group
Ev. č. 3-2/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci KM Group s.r.o.
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - KM Group-oplotenie
Ev. č. 3-8/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci KM Group s.r.o.
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - RZ Karát Vancák
Ev. č. 3-7/34-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci RZ Karát Vancák
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - V.O.D.S.
Ev. č. 3-4/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci V.O.D. S. a.s.
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Bodvatel
Ev. č. 4-7/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Bodvatel
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Domov sv. Anny
Ev. č. 4-15/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Domov sv. Anny
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - KBZ
Ev. č. 4-3/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci KBZ
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - Kuehne+Nagel
Ev. č. 4-10/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Kuehne+Nagel