Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
199/2024/MPRVSR-910
342,00 € Eva Udvardiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
201/2024/MPRVSR-910
342,00 € Peter Angelovič Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
206/2024/MPRVSR-910
342,00 € Viktória Šubová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
213/2024/MPRVSR-910
342,00 € Mária Vlhová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
433/2024/MPRVSR-910
342,00 € Attila Lukovics SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
434/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ľudovít Dubovský Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
435/2024/MPRVSR-910
342,00 € Milan Spišák - SPIŠÁK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
439/2024/MPRVSR-910
342,00 € Peter Angelovič Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
440/2024/MPRVSR-910
342,00 € Anna Keratová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
475/2024/MPRVSR-910
285,00 € Poľnohospodárske družstvo Rozkvet so sídlom v Odoríne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
483/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Jarmila Lenková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
485/2024/MPRVSR-910
285,00 € Mária Vlhová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
500/2024/MPRVSR-910
285,00 € Eva Udvardiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000679-009
883/2024/MPRVSR-6111
680 400,00 € Združenie Centire-ACCEPT AUDIT: 1. Centire s.r.o. 2. ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000681-007
884/2024/MPRVSR-6111
766 920,00 € Združenie Centire-ACCEPT AUDIT: 1. Centire s.r.o. 2. ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000680-007
885/2024/MPRVSR-6111
619 440,00 € 1. Alistiq, s.r.o. 2. TPA AUDIT, s.r.o. 3. beluga, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Júl 2024
Rámcová dohoda o zabezpečení prekladateľských a tlmočníckych služieb
862/2024/MPRVSR-170
25 940,00 € LEXMAN SE s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
688/2024/MPRVSR-910
285,00 € Marika Šurábová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
450/2024/MPRVSR-910
285,00 € Agrodružstvo Gelnica Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
499/2024/MPRVSR-910
285,00 € Gabriela Kesziová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR