Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2024/MPRVSR-280
2 150 000,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
01/2023/MPRVSR-270/D1
0,00 € 1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Hladovka)
893/2022/MPRVSR-3010/D1
588 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Podbiel)
895/2022/MPRVSR-3010/D1
678 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Rabča)
896/2022/MPRVSR-3010/D1
810 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Sklabiňa)
897/2022/MPRVSR-3010/D1
474 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Svrčinovec)
898/2022/MPRVSR-3010/D1
632 400,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Valaská Dubová)
899/2022/MPRVSR-3010/D1
504 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Veľké Zlievce)
900/2022/MPRVSR-3010/D1
546 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
94/2024/MPRVSR-240
79 917,24 € KLINTON, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Február 2024
Príkazná zmluva
89/2024/MPRVSR-510
2 020,00 € ÚKSÚP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
729/2023/MPRVSR-270
49 700,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800 402 0109
6/2022/MPRVSR-240/D1
3 948,58 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 08.07.2021
109/2021/MPRVSR-310/D5
3 065 976,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Február 2024
Dohoda o pridelení služobného vozidla do starostlivosti
1047/2023/MPRVSR-240
0,00 € Mgr. Michal Bachratý Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
1048/2023/MPRVSR-240
0,00 € Mgr. Michal Bachratý Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Január 2024
Dohoda o prevode telefónneho čísla
02/2024/MPRVSR-270
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Február 2024
Zmluva o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku Závodisko
09/2024/MPRVSR-210
0,00 € JUDr. Marián Šurda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Február 2024
Dohoda o pridelení služobného vozidla do starostlivosti
15/2024/MPRVSR-240
0,00 € Miroslav Kepák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
16/2024/MPRVSR-240
0,00 € Miroslav Kepák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR