Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2019
ZMLUVA Č. D2019012549 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19 č. D2019012549
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Marec 2019
ZMLUVA Č. D2019012549 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19 číslo. D2019012549
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb; č. 1004/4/20
1004/4/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb; č. 1005/5/20
1005/5/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Október 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1116/16/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
13. November 2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ; kód objednávky 1-791289764085
944/14/07
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Január 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021, č. 1119/2/21
1119/2/21
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
15. Január 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky 1-792500303012
1121/4/21
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky 1-793274524157
1122/5/21
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
25. Máj 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 024/2021 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
1123/6/21
0,00 € FECUPRAL spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
1127/10/21
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Január 2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2022 č. 1130/1/22
1130/1/22
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1144/5/22
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1145/6/22
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
1130/1/22
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
23. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023 - 2024 č. 1152/13/22 s ZO SOZZaSS pri RÚVZ Michalovce
1152/13/22
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
31. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb, v znení dodatkov č. 1-8
1002/11/10
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Júl 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 158/2001, č. zmluvy RÚVZ Mi: 184/21/01
184/21/01
0,00 € Wolters Kluwer SRs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Kolka
1165/1/24
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
1. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA podľa § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s Unilabs
1166/2/24
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Unilabs Slovensko, s. r. o.