Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce ZO SOZZ a SS Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach
19. Január 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 269/2010 o poskytovaní stravovacích služieb v znení dodatkov č. 1-4
269/2010
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Máj 2015
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1050/2/15 o nájme a podnájme nebytových priestorov, Valéria Kovaľová VALERY
1050/2/15
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Valéria Kovaľová VALERY
19. Jún 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb
1002/11/10
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
24. November 2015
Dohoda o splátkach s Hans&Iby, s.r.o.
2015/3
0,00 € Hans&Iby, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. December 2015
Dohoda o splátkach so Skender Hiseni
2015/4
0,00 € Skender Hiseni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. December 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
2015/5
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce ZO OZ zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
12. Október 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách so SWAN, a.s. č.z. 1061/7/16
1061/7/16
Doplnená
0,00 € SWAN, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
7. November 2016
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov so DOXX Stravné lístky, č. zmluvy 1063/9/16
1063/9/16
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
2016/013910
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základnou organizáciou odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zastúpenou Bc. Karín Záviskou, predsedkyňou Výboru ZO SOZZaSS
3. Január 2017
DOXX-Stravné lístky: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 16K992004
1064/1/17
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. Január 2017
Komisionárska zmluva s LE CHEQUEDEJEUNERs.r.o. č. 1065/2/17
1065/2/17
0,00 € LE CHEQUEDEJEUNERs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. December 2017
OBJEDNÁVKA SLUŽBY (lP PBX) č. 2 ako čiastková zmluva uzatvorená v súlade s článkom 3. Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a s § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
1073/10/17
0,00 € SWAN, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce ZO OZ zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
19. Marec 2018
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.; č. zmluvy RÚVZ 1013/7/11
35711146
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. Marec 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A0953203, č. 479/224/03
479/224/03
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. November 2018
DOHODA 18ZA045 o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 1091/13/18
1091/13/18
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Kancelária 24h s.r.o.
10. Január 2019
Kolektívna zmluva na roky 2019 a 2020
1092/1/19
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základnou organizáciou odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
14. Január 2019
ZMLUVA 19K990015 o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok, s DOXX
1093/2/19
0,00 € DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Február 2019
ZMLUVA Č. D2019012509 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19
Doplnená
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce