Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2017
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, s MUDr. Katarína Ondová č. 1071/8/17
1071/8/17
25,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce MUDr. Katarína Ondová
3. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1011/11/20
1011/11/20
25,00 € Eva Tokárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1012/12/20
1012/12/20
25,00 € Ľudvík Tokár Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
6. December 2022
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1151/12/22
1151/12/22
25,00 € MUDr. Zsófia Csatlósová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2023
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 1164/12/23
1164/12/23
25,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce MUDr. Jana Mihalečková
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb uzavretá podľa § 84 zákona č. 542/2021 Z. z. ; č. A22109744
1160/8/23
5,00 € Orange Slovensko a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. Január 2018
ZMLUVA 18K990005 o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok s DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.
1079/1/18
3,50 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
21. Január 2013
Komisionárska zmluva 12K000076
1033/1/13
3,32 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
17. Február 2014
Komisionárska zmluva č.14K000010 s DOXX Stravné lístky spol.s r.o.
14K000010
3,30 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Jún 2018
Zmluva o praktickej výučbe č. 1084/6/18, uzatvorená podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1084/6/18
1,37 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov č. 1024/5/12
1024/5/12
0,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. November 2012
Kúpna Zmluva č.01/10/2012 Renovácia tonerov a cartridge
01/10/2012
0,00 € GLOBAL-A, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Január 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
4. Apríl 2013
ZMLUVA č. 40-000064136PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
40-000064136PO2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Október 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s SPP a.s., č. zmluvy 9100116834
9100116834
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
18. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.; č. zmluvy RÚVZ 1013/7/11
1013/7/11
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
13. Január 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
22. Január 2014
Dodatok č.4 k Zmluve 1002/11/10 z 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb
Dodatok č.4
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. November 2014
Zmluva č. 1048/5/14. Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
1048514
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
16. December 2014
DOHODA o vykonaní odbornej praxe č. 1047/4/14
1047414
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.