Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1075/12/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1075/12/17
60,00 € Martin Balog Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1077/14/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1077/14/17
60,00 € Stanislav Jenčo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1076/13/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1076/13/17
60,00 € Mária Kostovčíková Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1074/11/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1074/11/17
60,00 € Veronika Hoľanová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Máj 2018
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme a podnájme nebytových priestorov s Miriam Džuganová, č. 1083/5/18
1083/5/18
51,45 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Miriam Džuganová
18. Máj 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1006/6/20
1006/6/20
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Zuzana Kočerhová
17. Jún 2022
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
1148/9/22
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Viktória Hujdičová
17. Jún 2022
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
1147/8/22
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Adriana Horňaková
17. Jún 2022
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
1146/7/22
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Dominika Štofová
30. Január 2023
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 1154/2/23
1154/2/23
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Miťková
30. Január 2023
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 1153/1/23
1153/1/23
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Dudášová
20. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 1158/6/23 s Kolka s.r.o
1158/6/23
50,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
19. December 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ; kód objednávky 1-744744812745
480/225/03
48,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
4. Jún 2019
Zmluva o praktickej výučbe č. 1098/7/19
1098/7/19
45,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Štofová
20. August 2018
Poistná zmluva pre Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č. 6374795523 s Colonnade Insurance S.A. na MITSUBISHI Lancer 2018
1089/11/18
40,00 € Colonnade Insurance S.A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
25. Február 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A0953203
A0953203
32,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. Marec 2016
Zmluva o spolupráci č. 1056/2/16 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka so Allio s.r.o.
1056216
30,00 € Allio s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
25. Máj 2020
Dohoda o splátkach č. 1009/9/20
1009/9/20
30,00 € Mária Lazárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. Apríl 2024
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, s Petra Dudášová č. 1170/6/24
1170/6/24
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Dudášová
3. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1171/7/24 s Petra Miťková
1171/7/24
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Miťková