Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2017
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1069/6/17
1069/6/17
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
20. Október 2017
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1072/9/17
1072/9/17
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
10. Máj 2018
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1082/4/18
1082/4/18
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
19. Marec 2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel a.s.
1095/4/19
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
2. September 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA podľa § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1128/11/21
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
2. September 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA podľa § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1129/12/21
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
22. November 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA podľa § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 1163/11/23
1163/11/23
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
31. Január 2017
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka; číslo zmluvy 1067/4/17
1067/4/17
150,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Čuhaničová
29. Marec 2012
Nájomná zmluva č. 1023/4/2012 (prenájom garáže)
1023/4/2012
147,26 € DZS-M.K. TRANS, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. August 2018
Poistná zmluva Povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo č. 2406242218, č. 1087/9/18 s Generali a.s. na MITSUBISHI Lancer 2018
1087/9/18
134,32 € Generali Poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
26. August 2013
Nájomná zmluva č. 1041/9/13 Krátkodobý nájom nebytových priestorov
1041913
133,76 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Ján Hajdók HAJMAC
29. Február 2016
Dodatok č. 2 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.
102,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Január 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1103/3/20
1103/3/20
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Adriana Horňaková
28. Január 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1101/01/20
1101/01/20
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Dominika Štofová
28. Január 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1102/02/20
1102/02/20
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Viktória Hujdičová
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Allio s.r.o.
1168/04/24
95,00 € Allio s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Júl 2017
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie vozidiel č. 8711702655 (PZP), vozidlo HYUNDAI, MI 028BD
1070/7/17
71,40 € AXA pojišťovna a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. Máj 2018
Zmluva č. 18–257s o servise a výkone zodpovednej osoby, č. 1081/3/18
1081/3/18
70,00 € BESONE, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Február 2013
Nájomná zmluva č. 1034/2/13
1034/2/13
66,88 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Ján Hajdók - HAJMAC
10. Apríl 2013
Nájomná zmluva č. 1037/5/13; krátkodobý nájom nebytového priestoru
Zmluva 1037/5/13
66,88 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Ján Hajdók - HAJMAC