Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023/1
12 476,40 € ELMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2022
13072023/6
801 108,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky FMC - dialyzačné služby, s. r. o.
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti č. 13072023VO1
13072023VO1
23 083,20 € Moore Technology Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
13072023/1VO2
34 320,00 € Energotel, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
12072023
159 600,00 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 06062023/1
06062023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Michala Majeríková
3. Júl 2023
Dodatok č.4 k zmluve o klinickom skúšaní M16-047
M16-047
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AbbVie s.r.o.
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 4/2023
30062023
22 533,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZDRAVOTRANZ - NDS, s.r.o.
23. Jún 2023
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
Z20235703_Z
0,00 € abaWood, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Jún 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/06/02
16062023
1 348 732,10 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky BFF Central Europe s.r.o.
14. Jún 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.31052023 o nájme výdajníkov vody, službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura.
31052023
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2023
13062023
15 876,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Národná transfúzna služba SR
12. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 07062023
07062023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Gregorová
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Ešeková
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristína Ferenčíková
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veronika Ferenčíková
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Karin Górová
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tünde Pastoreková, dipl. sestra
9. Jún 2023
ZMLUVA O SERVISE A PREVÁDZKOVEJ PODPORE PRE INŠTALOVANÉ ZARIADENIA MEDICAL
08062023
125 280,00 € S & T CEE Holding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Servisná zmluva
05062023/1
128 980,08 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky