Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
10072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Góra
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
13072023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Linda Mišková
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
13072023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Mráz
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
13072023/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Karin Nežatická
5. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 07082023
07082023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ulrika Simonicsová
28. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 5/2023
28082023/1
34 582,50 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Detská pohotovosť NZ, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 620/2023
620/2023
Doplnená
112 427,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. August 2023
Zmluva
23082023
344 136,00 € BLUEMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. August 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
1009901583
68 500,76 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. August 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
70033093STR3001
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky [IQVIA RDS Slovakia, s. r. o
16. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA VZDELÁVANIE
SR/2023/455
2 170,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medtronic Slovakia, s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
GEN230627162001
10 138,08 € Slovanet, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. August 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
09082023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7. August 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
C3651003
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PPD Investigator Services LLC
28. Júl 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu, zo dňa 17.10.2001
Dodatok č.5 k zmluve o vykonávaní servisu zo dňa 17.10.2001
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 21072023
21072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ahmed S. A. Attar
20. Júl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2006
20072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
20. Júl 2023
Dohoda o refakturáciii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody, stočného a služby telefónnej ústredne
20072023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej výchovy študentov č. 29062023
29062023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky