Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/A/647-2022
Doplnená
0,00 € Nikoleta Trníková NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/B/793-2022
Doplnená
0,00 € Nina Kvasnicová NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/876-2022
Doplnená
0,00 € František Jablčník NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/877-2022
Doplnená
0,00 € Jakub Nemec NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/A/655-2022
Doplnená
0,00 € Denisa Baránková NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/722-2022
Doplnená
0,00 € Nora Jenčušová NŠC
18. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/768-2022
Doplnená
0,00 € Adela Vlasáková NŠC
18. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/B/795-2022
Doplnená
0,00 € Renáta Vodnyánszká NŠC
18. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/897-2022
Doplnená
0,00 € Paulína Avenová NŠC
18. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/878-2022
Doplnená
0,00 € Bence Dikácz NŠC
20. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/880-2022
Doplnená
0,00 € Ondrej Szitás NŠC
20. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/A/602-2022
Doplnená
0,00 € Adi Gyurík NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/783-2022
Doplnená
0,00 € Matej Nemčovič NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/881-2022
Doplnená
0,00 € Oliver Kasala NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/A/678-2022
Doplnená
0,00 € Barbora Mokošová NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/776-2022
Doplnená
0,00 € Nina Ladvenicová NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/772-2022
0,00 € Gabriel Benyík NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/735-2022
0,00 € Lukáš Fernéza NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/743-2022
Doplnená
0,00 € Viktória Reichová NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/882-2022
Doplnená
0,00 € Zuzana Michaličková NŠC