Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2011
Zmluva č. M24/2010-11 O prenájme športových zariadení Športová hala Mladosť
12011
0,00 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum
2. Február 2011
Zmluva č. E16/2010-11 O prenájme športových zariadení Športová hala Elán
22011
0,00 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum
2. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32011
0,00 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum
2. Február 2011
o poskytovaní právneho poradenstva a služieb
52011
0,00 € Advokátska kancelária Dvorecký a Bohunický Národné športové centrum
2. Február 2011
zmluva o poskytovaní trénerskych služieb
102011
0,00 € Ján Valuška Národné športové centrum
9. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o verejnej telefónnej služby
17 2011
0,00 € GTS Slovakia Národné športové centrum
2. November 2011
272011 o prenájme športových zariadení Športová hala Elán
272011 o prenájme športových zariadení Športová hala Elán
0,00 € Športová hala Maldosť s.r.o. Národné športové centrum
16. Január 2012
Zmluva o poskytovaní trénerských služieb
92012
0,00 € Ľubomír Hagara Národné športové centrum
17. Február 2012
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
07/9/07/02
0,00 € Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky Národné športové centrum
17. Február 2012
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
07/9/07/03
0,00 € Spojená škola Žilina COP - horská cyklistika Národné športové centrum
17. Február 2012
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
07/9/07/07
0,00 € Slovenský zápasnícky zväz Národné športové centrum
24. Február 2012
zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca 0
02/2/04/73
0,00 € Myšák Denis Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpry športovca
02/2/04/04
0,00 € Pillárová Viktória Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/04/76
0,00 € Schwartzová Zuzana Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/03/84
0,00 € Soos Tamas Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/55
0,00 € Rédr André Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/03/72
0,00 € Bubeník Matúš Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/57
0,00 € Palinkas Dan Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/62
0,00 € Bodnár Michael Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/01/81
0,00 € Kačeňák Jakub Národné športové centrum