Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/71
0,00 € Tomáš Grajcarík NŠC
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/73
0,00 € Michaela Ufnárová NŠC
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/75
0,00 € Filip Federič NŠC
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/79
0,00 € Maroš Janovčík NŠC
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/82
0,00 € Malik Bagaev NŠC
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/85
0,00 € Denis Filip NŠC
27. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/83
0,00 € Lukáš Bohunický NŠC
29. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/67
0,00 € Michaela Salayová NŠC
29. Apríl 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/70
0,00 € Lucia Šišoláková NŠC
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/199
0,00 € PaedDr. Jaroslava Argajová NŠC
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/200
0,00 € PaedDr. Rudolf Benci NŠC
13. December 2023
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
2023/201
0,00 € Slovenský zväz tanečných športov NŠC
4. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/198
0,00 € XBS SWIMMING ACADEMY NŠC
1. December 2023
Kúpa zmluva na dodanie tovarov (Športovej výstroje)
2023/197
15 765,00 € Povex s.r.o. NŠC
8. November 2023
Zmluva o dielo a udelení licencie na jeho používanie
2023/193
11 555,00 € ŠPORT PRESS, s.r.o. NŠC
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
2023/194
0,00 € Slovenská republika Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika Slovenská republika zastúpená Národným športovým centrom
7. November 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca - reprezentanta SR
2023/192
0,00 € Kubín Róbert NŠC
13. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní odborných služieb
2023/189
0,00 € MARKO s.r.o. NŠC
10. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHN1 zo dňa 23.2.2021
274/2021
1 022 630,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky NŠC
21. September 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca-reprezentanta SR
2023/186
0,00 € Filip Federič NŠC