Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2012
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
z42012
0,00 € Slovenská triatlonová únia Národné športové centrum
1. Marec 2012
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
z32012
0,00 € Slovenský zväz orientačných športov Národné športové centrum
1. Marec 2012
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D22012
0,00 € Ing. Miroslav Baránik Národné športové centrum
1. Marec 2012
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D32012
0,00 € Ing. Ján Longa Národné športové centrum
1. Marec 2012
Dohoda o zabezpočení úloh a činností pre NŠC
D42012
0,00 € Doc. Miroslav Vavák, PhD. Národné športové centrum
1. Marec 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpry športovca
02/1/03/37
0,00 € Bajtošová Hana Národné športové centrum
1. Marec 2012
Dohoda o zabezpečeni úloh a činností pre NŠC
D52012
0,00 € Alexander Dénes Národné športové centrum
1. Marec 2012
Dohoda o zabezpečení úloh a čínností pre NŠC
D12012
0,00 € Kristína Macková Národné športové centrum
1. Marec 2012
Zmluva o spoločnom uskujtočnení projektu podpry športovca
02/2/04/86
0,00 € Žilka Peter Národné športové centrum
8. Marec 2012
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D62012
0,00 € Peter Melek Národné športové centrum
8. Marec 2012
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D72012
0,00 € Branislav Antala Národné športové centrum
29. Marec 2012
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
162012
0,00 € GTS Slovakia Národné športové centrum
2. Apríl 2012
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
Z112012
0,00 € Slovenská lyžiarská asociácia Národné športové centrum
31. Máj 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/01/87
0,00 € Smolenová Denisa Národné športové centrum
1. August 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/2/11
0,00 € Hasilla Tomáš Národné športové centrum
1. August 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/04/78
0,00 € Klenmentová Barbora Národné športové centrum
1. August 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/02/10
0,00 € Fialková Paulína Národné športové centrum
1. August 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/04/88
0,00 € Fialková Ivona Národné športové centrum
28. August 2012
Zmluva o prenájme športových zariadení
192012
0,00 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum
28. August 2012
Zmluva č. E04/2012-13 o prenájme športových zariadení hala Elán
202012
0,00 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum