Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/27
0,00 € Kubinská Dagmara Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/01/63
0,00 € Pollák Patrik Národné športové centrum
24. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/03/38
0,00 € Fajtová Stanislava Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/12
0,00 € Lami František Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpry športovca
02/1/01/82
0,00 € Matejov René Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/22
0,00 € Mištinovaá Lucia Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu športovca
02/1/01/14
0,00 € Pavlendova Alžbeta Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/03/41
0,00 € Trudman Norbert Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/28
0,00 € Vojtikevičova Jana Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/03/71
0,00 € Dobrovodský Jaroslav Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
05/1/01/43
0,00 € Filová Katarína Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/04/17
0,00 € Chovancová Alexandra Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podopory športovca
02/1/04/15
0,00 € Krišandová Andrea Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/01/44
0,00 € Milly Katarína Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/01/80
0,00 € Nagy Richard Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/04/69
0,00 € Poliak Matej Národné športové centrum
27. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/04/16
0,00 € Szakács Arpád Národné športové centrum
27. Február 2012
Z,luva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/03/26
0,00 € Višňovská Monika Národné športové centrum
28. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podjpory športovca
02/1/01/48/
0,00 € Barániková Dagmar Národné športové centrum
28. Február 2012
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/03/36
0,00 € Barták Lukáš Národné športové centrum