Centrálny register zmlúv

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Z/4/2024
37 430,00 € Združenie A & K CLEANING-GOLDREIN PLUS Okresný súd Poprad
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Z/4/ 2023
37 430,00 € Združenie A & K CLEANING-GOLDREIN PLUS Okresný súd Poprad
13. Jún 2024
Dohoda o splátkach
VS 6307581019
260,00 € Giuseppe Saluto Krajský súd v Bratislave
13. Jún 2024
Zmluva o servise výťahov
Spr. 5014/2024
1 536,00 € Dašurie Račáková Okresný súd Banská Bystrica
13. Jún 2024
Dohoda o splátkach
VS 7430033111.
184,42 € Koloman Oračko Krajský súd v Bratislave
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
1SprV22-2024
366,00 € Minerálne vody a.s. Slovenská republika Okresný súd Prešov
13. Jún 2024
Darovacia zmluva
1SprV11-2024
0,00 € Slovenská republika Okresný súd Prešov Obec Záhradné
13. Jún 2024
Darovacia zmluva
1SprV13-2024
0,00 € Slovenská republika Okresný súd Prešov Stredná priemyselná škola technická
13. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/957/2024
0,00 € ThDr. JUDr. Peter Melichárek Krajský súd v Košiciach
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 ZMLUVE o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov Spr 650/24
Spr 650/24
0,00 € JEGON, s.r.o. Krajský súd v Nitre
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
1SprO/736/24
12 627,58 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Okresný súd Žilina
11. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a výkon služby technika požiarnej ochrany
Spr. 211/2024
96,00 € Boris Ledecký LB PROTECT Mestský súd Bratislava III
11. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, bezpečnostnotechnická služba
Spr. 212/2024
96,00 € Boris Ledecký LB PROTECT Mestský súd Bratislava III
10. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 216/24
60,00 € JUDr. Róbert Urban Krajský súd v Žiline
10. Jún 2024
Darovacia zmluva
1SprO 473/2024
4 666,36 € SR-Krajský súd v Prešove Diakonický domov Elim, n. o.
10. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 29.07.2024
1SprO 759/2024
0,00 € Ing. arch. Eva Kupčihová Krajský súd V Prešove
10. Jún 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie VO
Spr 786/24
1 700,00 € Ing. Peter Gráčik Okresný súd Nitra
10. Jún 2024
Dodatok č. 2/2024 k Projektovej zmluve č. 27/2020
029221/2024
187 522,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR MS SR
7. Jún 2024
nájomná zmluva
Z352/2024
6 450,00 € Krajský súd v Bratislave Kávomaty s.r.o.
7. Jún 2024
Zmluva o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
EČ: 7/2024
3 570,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Okresný súd Komárno