Centrálny register zmlúv

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o dielo č. 01/2024LVS
Spr 938/23
5 760,00 € LV Solutions, s.r.o. Okresný súd Dunajská Streda
4. December 2023
Zmluva č. 01/2024/BOZP
Spr 939/2023
506,00 € Jozef Szakál Okresný súd Dunajská Streda
4. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Spr 5063/23
0,00 € Krajský súd v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici
4. December 2023
Dohoda o používaní RMV Škoda Scala BL719ZC - JUDr. Michaela Baraniaková
D49/104/2023
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
4. December 2023
Dohoda o používaní RMV Škoda Scala BL719ZC Bc. Katarína Kasanová
D50/105/2023
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
4. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
MS/196/2023-92
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Rimavská Sobota
4. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202313001_Z
1SprO/1007/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Okresný súd Michalovce
4. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
MS /180/2023-92
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Lučenec
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
OS PD 1591/23
0,00 € Okresný súd Prievidza Dušan Galovič
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Spr 737/23
33 264,00 € IMPLEO, s.r.o. Okresný súd Martin
4. December 2023
Nájomná zmluva
Z_15/2023
16,20 € Peter Horňák - SHR Okresný súd Humenné
1. December 2023
Mandátna zmluva
1SprV61-2023
2 016,00 € KRIŠKO s.r.o. Slovenská republika Okresný súd Prešov
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
OSPD Spr 1582/23
0,00 € Okresný súd Prievidza Mgr. Ján Beňadik
1. December 2023
Zmluva o dielo
č. 297
11 420,00 € Adzima stav, s.r.o. Mestský súd Košice
1. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme služobného bytu č. Spr 201/21
Spr 315/23
0,00 € Špecializovaný trestný súd xyz
1. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Spr.765/23
9 790,93 € Krajský súd v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici
1. December 2023
Užívacie práva
Spr: 441/2019-6
5 725,12 € Wolters Kluwer s.r.o. Mestský súd Bratislava III
1. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
D113/2023
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Krajský súd v Bratislave
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1SprV 898/2023
166,00 € encare s.r.o. SR - Okresný súd Trnava
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1SprV 968/2023
49 551,48 € ekoposs + s.r.o., registrovaný sociálny podnik SR - Okresný súd Trnava