Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/20/2019
0120/2019- D1
97 112,91 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
0135/2023
11 730,00 € BELICA s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/43/2020
0400/2020-D1
0,00 € Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/27/2021
0820/2021-D1
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/99/2020
0554/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/38/2020
0352/2020-D1
0,00 € Zlatá tehlička o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/194/2020
0921/2020- D2
0,00 € MONTE PLUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0094/2023
8 036 726,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0925/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0095/2023
733 141,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0914/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0096/2023
491 466,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0097/2023
144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0005/2023 zo dňa 17.1.2023 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0098/2023
117 736,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0915/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0099/2023
160 688,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0921/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0100/2023
184 238,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0924/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0101/2023
2 041 104,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0918/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0102/2023
3 227 036,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0919/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0103/2023
330 066,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0920/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0104/2023
376 216,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0007/2023 zo dňa 17.1.2023 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0105/2023
270 253,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0916/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0106/2023
901 886,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR