Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0134/2023
1 530 133,24 € Obec Fintice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0139/2023
632 578,10 € Obec Vlková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0144/2023
1 090 946,54 € Mesto Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0131/2023
128 363,70 € Stredná priemyselná škola technická Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0138/2023
1 043 280,00 € Obec Geča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0143/2023
1 528 223,11 € Obec Láb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0132/2023
126 875,98 € Spojená škola Kollárova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0050/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0133/2023
0,00 € Obec Sirk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0130/2023
156 198,88 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0141/2023
179 738,21 € Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0142/2023
138 730,37 € Stredná odborná škola technická Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0020/2024
16 894 084,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0021/2024
164 211 598,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2024
Dohoda o odklade plnenia
0665/2020-DOOP
62 190,17 € Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/1/2017
0379/2017-D5
33 259 712,11 € Centrum vedecko technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/173/2018
0482/2018-D3
0,00 € Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/182/2020
0813/2020-D2
0,00 € HUMAN IDENTITY, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/309/2018
0823/2018-D2
0,00 € Zväz cestovného ruchu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2024
DOHODA o spolupráci, o zabezpečení prístupu a sprístupnení údajov a databáz informačných systémov
0964/2023
0,00 € Fond na podporu vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/194/2020
0921/2020-D4
0,00 € MONTE PLUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR