Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Kúpna zmluva
0483/2023
2 808 708,00 € AGEM COMPUTERS, spol. s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2023
Zmluva č. 0549/2023/SNIV o poskytnutí dotácie v roku 2023 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
0549/2023
5 000,00 € Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0050/2023
434 700,00 € Obec Sirk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/38/2020
0352/2020-D2
0,00 € Zlatá tehlička o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. September 2023
Kúpna zmluva
0546/2023
2 907 183,00 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/1/2017
0379/2017-D4
33 259 712,11 € Centrum vedecko technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/78/2020
0477/2020-D3
0,00 € Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/189/2020
0905/2020-D2
0,00 € Stredná priemyselná škola informačných technológií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/125/2020
0515/2020-D4
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/91/2020
0492/2020-D3
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/127/2019
0581/2019-D4
0,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/143/2020
0583/2020-D1
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 16 k zmluve č.0096/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0553/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0046/2023
484 038,59 € Obec Ružindol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0208/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0558/2023
0,00 € Slovenská Muaythai asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0209/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0559/2023
0,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0193/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0560/2023
0,00 € Slovenská triatlonová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0176/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0561/2023
0,00 € Slovenský zväz sánkarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0178/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0562/2023
0,00 € Zväz potápačov Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačných systémov
0550/2023
0,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR