Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/323/2019
1107/2019-D5
299 391,93 € Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0076/2023
273 600,00 € Obec Horné Srnie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0080/2023
129 892,04 € Obchodná akadémia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0077/2023
302 042,48 € Obec Stankovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0075/2023
3 189 923,21 € Obec Cífer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0079/2023
179 837,70 € Stredná zdravotnícka škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0078/2023
834 623,98 € Obec Cífer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0815/2023
-309 606,93 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0814/2023
400 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0813/2023
427 094,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0812/2023
167 921,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0811/2023
1 537 784,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0810/2023
217 881,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0809/2023
-114 803,41 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0808/2023
226 987,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0807/2023
899 854,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0806/2023
1 462 677,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0805/2023
781 772,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0804/2023
-43 555,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0803/2023
-49 166,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR