Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/101/2019
0554/2019- D1
0,00 € Základná škola Slovenského národného povstania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2020
0665/2020- D2
0,00 € Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
0265/2023
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/177/2020
0765/2020- D3
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/179/2020
0767/2020- D2
0,00 € Plus škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2021
0024/2021- D2
0,00 € Vilôčka n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0006/2023
411 623,00 € Obec Fintice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/182/2020
0813/2020- D1
0,00 € HUMAN IDENTITY, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/1/2019
1137/2019-D2
0,00 € Centrum vedecko technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/57/2019
0354/2019- D3
0,00 € Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0147/2023
420 000,00 € Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
0239/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 749/2023 zo dňa 10.5.2023
0243/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019-D7
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Máj 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0168/2022 zo dňa 23.3.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2022
0240/2023
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Máj 2023
Zmluva o združení prostriedkov uzatvorená podľa § 27 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0216/2023
1 000 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Máj 2023
Kúpna zmluva
0213/2023
762 991,20 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Máj 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
0187/2023
148 620,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a o refundácií výdavkov
0244/2023
30 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvo SR vo Washingtone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/69/2019
0456/2019-D2
0,00 € Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR