Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0201/2023
60 670,00 € Slovenská volejbalová federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0202/2023
20 150,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0194/2023
145 000,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0195/2023
80 000,00 € Slovenský lukostrelecký zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0190/2023
125 000,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0203/2023
15 200,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0196/2023
447 500,00 € SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0204/2023
15 100,00 € Slovenský zväz bedmintonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0205/2023
60 000,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0197/2023
30 000,00 € Zväz slovenského kolieskového korčuľovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/276/2018
0772/2018-D3
0,00 € Občianske združenie AMADEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/28/2020
0322/2020-D2
0,00 € EduPoint - regionálne projekty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/152/2017
0847/2017-D3
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/87/2020
0473/2020-D2
0,00 € Hotelová akadémia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Apríl 2023
Zmluva o združení prostriedkov
0180/2023
1 000 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave konajúca v mene združenia Slovenská univerzitná a priemyselná edukačná platforma Európskej batériovej akadémie skrátene „SKEBA“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0181/2023
844 200,00 € Slovenská kanoistika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0182/2023
95 000,00 € Slovenská plavecká federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0183/2023
20 000,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0184/2023
232 500,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0185/2023
17 500,00 € Slovenský veslársky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR