Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0576/2023
0,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0577/2023
0,00 € Informačné centrum mladých Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0578/2023
0,00 € IPčko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0557/2023
150 000,00 € Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2023
Dohoda č. 0566/2023 o novácii záväzku zo Zmluvy č. 0925/2020 zo dňa 14.12.2020 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL-RIA č. 876868 PROGRESSUS
0566/2023
22 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2023
Zmluva o udelení štipendia a o spolupráci
0563/2023
15 000,00 € Ema Grajcarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2023
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 0310/2023
0617/2023
0,00 € flex-it, s.r.o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Realizačná zmluva SE-VO-2023/001040-048 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2 zo 6 z 14.07.2020
0614/2023
2 653 744,80 € Ernst & Young, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0609/2023
192 321,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0608/2023
44 305,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0607/2023
92 640,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0606/2023
8 067,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0605/2023
-1 822,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0604/2023
300 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0603/2023
34 411,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0602/2023
834,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0601/2023
-440,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0600/2023
-2 846,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0610/2023
-45 435,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0611/2023
81 681,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR