Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0756/2023
100 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0757/2023
80 000,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/72/2020
0468/2020-D3
0,00 € Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/25/2020
0314/2020-D3
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/255/2018
0692/2018-D4
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0772/2023
-144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0773/2023
144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko technických informácií Slovenskej republiky na rok 2023 zo dňa 13.3.2023
0782/2023
15 275,50 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko technických informácií Slovenskej republiky na rok 2023 zo dňa 13.3.2023
0783/2023
79 015,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0068/2023
130 000,00 € Stredná odborná škola stavebná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0069/2023
34 560,00 € Obec Sady nad Torysou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0924/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0747/2023
70 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Dodatok č. 19 k zmluve č. 0104/2021 zo dňa 16.02.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0269/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0780/2023
0,00 € ZÁHORÁCKY FÉNIX Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0779/2023
0,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0778/2023
14 273,00 € Slovenská boxerská federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0777/2023
37 466,00 € Slovenská gymnastická federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0751/2023
16 706,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0750/2023
250 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0749/2023
130 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR