Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0226/2023
824 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0227/2023
824 400,00 € MAC TV s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0228/2023
201 600,00 € MEDIA RTVS, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0229/2023
67 200,00 € C.E.N. s.r.o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0230/2023
58 800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0233/2023
64 800,00 € D.EXPRES, k. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0231/2023
73 200,00 € MAC TV s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0232/2023
87 600,00 € News and Media Holding a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0234/2023
82 800,00 € RADIO, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0235/2023
100 800,00 € MEDIA RTVS, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
0144/2023
870 142,20 € AGEM COMPUTERS, spol. s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/189/2020
0905/2020-D1
0,00 € Stredná priemyselná škola informačných technológií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/77/2020
0476/2020-D2
0,00 € ALLEA, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/3/2020
0089/2020-D2
0,00 € Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 0396/2015
0215/2023
160 123,20 € DITEC, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0208/2023
20 000,00 € Slovenská Muaythai asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0209/2023
30 000,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0210/2023
12 500,00 € Slovenský šermiarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0211/2023
78 600,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0212/2023
272 500,00 € Slovenský zväz cyklistiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR