Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
0053/2024
10 557,60 € HOPIN, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0105/2024
700 840,00 € Slovenská asociácia univerzitného športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0724/2023/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0110/2024
0,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/26/2021
0818/2021-D1
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/151/2018
0424/2018-D1
0,00 € Nadácia Mojmír Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2020
0270/2020-D4
0,00 € Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2018
0855/2018-D3
0,00 € Akadémia verejnej správy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/164/2020
0641/2020-D4
0,00 € AGNITIO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0101/2024
2 638 995,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0007/2024
347 760,00 € Obec Bitarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na rok 2024
0095/2024
20 000 000,00 € Fond na podporu športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0096/2024
1 507 997,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0100/2024
659 390,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0099/2024
255 821,00 € Slovenský lukostrelecký zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0098/2024
34 574,00 € Slovenský bowlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0097/2024
80 310,00 € Slovenská asociácia taekwondo WT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0051/2024
164 699,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0062/2024
117 759,00 € Slovenský zväz moderného päťboja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0092/2024
57 729,00 € Slovenský zväz orientačných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0080/2024
162 124,00 € Slovenský zväz pozemného hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR