Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0210/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0531/2023
0,00 € Slovenský šermiarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0167/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0532/2023
0,00 € Slovenský Zväz Karate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0168/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0533/2023
0,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0186/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0534/2023
0,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0169/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0535/2023
0,00 € Slovenský zväz vodného motorizmu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0514/2023
9 000,00 € Akadémia Policajného zboru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. /0196/2022 zo dňa 27.12.2022 o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/0047/2023
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/19/2020
0281/2020- D1
0,00 € Centrum pre šírenie kultúry a vzdelania CASSI, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/166/2020
0643/2020- D1
0,00 € Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
0512/2023
33 280,00 € Prekladateľské služby – RSI konzorcium RSI Solution s.r.o., LEXMAN, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Zmluva č. /0045/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Košice-okolie
/0045/2023
527 160,00 € Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Školská 11/8A, Budimír Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Zmluva o spolupráci pri implementácii projektu Európskeho výskumného a inovačného partnerstva Driving Urban Transitions (DUT)
0517/2023
62 340,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Zmluva o spolupráci pri implementácii projektu Európskeho výskumného a inovačného partnerstva Driving Urban Transitions (DUT)
0518/2023
100 550,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Zmluva o spolupráci pri implementácii projektu Európskeho výskumného a inovačného partnerstva Driving Urban Transitions (DUT)
0519/2023
18 750,00 € Slovenská Technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0181/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0537/2023
275 100,00 € Slovenská kanoistika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. August 2023
Kúpna zmluva
0515/2023
94 620,00 € KIA Bratislava s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. August 2023
Dohoda o splátkach a o odklade plnenia
0771/2018 - DOS
49 556,35 € BROFIN education, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0194/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0511/2023
15 000,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/5/2020
0304/2020- D1
0,00 € Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/11/2019
0100/2019- D4
0,00 € Základná škola s materskou školou, Radoľa 326 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR