Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0605/2023
-1 822,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0604/2023
300 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0603/2023
34 411,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0602/2023
834,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0601/2023
-440,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0600/2023
-2 846,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0610/2023
-45 435,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0611/2023
81 681,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0638/2023
3 680 429,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0639/2023
900 611,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0640/2023
782 041,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0641/2023
99 154,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0642/2023
721 755,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0643/2023
71 624,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0644/2023
746 398,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0645/2023
45 744,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0646/2023
1 963 093,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0647/2023
596 398,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0648/2023
521 474,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0649/2023
101 555,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR