Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0613/2023
0,00 € FBI UNIZA, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0612/2023
0,00 € Rada mládeže Košického kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0598/2023
0,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0583/2023
0,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0586/2023
0,00 € YouthWatch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0585/2023
0,00 € Ženský algoritmus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0584/2023
0,00 € Zmudri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0582/2023
0,00 € Občianske združenie Všetci spolu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0580/2023
0,00 € Centrum voľného času, V jame 3, Trnava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0581/2023
0,00 € Lietajúca ryba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0587/2023
0,00 € Jednota slovenských matematikov a fyzikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0588/2023
0,00 € Linka detskej istoty, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0589/2023
0,00 € KASPIAN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0590/2023
0,00 € SYTEV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0591/2023
0,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0592/2023
0,00 € INEX Slovakia - občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0593/2023
0,00 € KLUB PRIESKUMNÍK – PATHFINDER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0594/2023
0,00 € Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0595/2023
0,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0596/2023
0,00 € Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR