Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0411/2023
178 494,88 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0419/2023
57 133,02 € Centrum dobrovoľníctva, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0427/2023
15 000,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0426/2023
43 827,77 € Rada mládeže Žilinského kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0425/2023
43 262,32 € Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0409/2023
43 686,41 € Rada mládeže Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0415/2023
22 025,03 € INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH, Banská Bystrica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0420/2023
37 916,66 € SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0416/2023
20 000,00 € Rada mládeže Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0418/2023
32 222,60 € IPčko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0417/2023
166 407,35 € Strom života Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0428/2023
8 735,00 € Komunitná nadácia Bardejov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0429/2023
19 975,00 € Protect work Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0430/2023
36 916,65 € Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0423/2023
21 598,96 € Informačné centrum mladých Prievidza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0422/2023
36 541,58 € Ulita Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
0310/2023
1 545 711,60 € flex-it, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Júl 2023
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 0118/2023
0398/2023
0,00 € IRDistribution, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0036/2023
129 178,54 € Gymnázium Antona Bernoláka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0037/2023
109 015,63 € Obec Bziny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR