Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0447/2023
19 790,40 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0432/2023
20 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0438/2023
303 394,03 € Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0444/2023
42 272,78 € Nitrianska krajská rada mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0443/2023
15 000,00 € Informačné centrum mladých, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0442/2023
12 000,00 € Slovenský skauting Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0441/2023
262 746,80 € Slovenský skauting Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0450/2023
21 199,76 € Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0451/2023
20 000,00 € Nature Life Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0061/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0399/2023
2 851,00 € Slovenský bowlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. /0009/2023 o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0013/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. /0011/2023 o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0015/2023
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. /0010/2023 o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0014/2023
0,00 € Slovenská technická univerzita Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. /0012/2023 o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0016/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0410/2023
248 676,57 € Detská organizácia FÉNIX, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0412/2023
27 377,30 € NODAM - Združenie detí a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0424/2023
20 000,00 € Mestský futbalový klub Baník Veľký Krtíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0421/2023
7 902,00 € INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH, Banská Bystrica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0413/2023
42 131,00 € Rada mládeže Košického kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0414/2023
39 494,39 € ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR