Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0477/2023
17 806,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0480/2023
20 000,00 € Jednota slovenských matematikov a fyzikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0172/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0400/2023
40 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0184/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0401/2023
10 000,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0174/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0402/2023
21 900,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0165/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0403/2023
65 600,00 € SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0166/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0404/2023
20 000,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0405/2023
12 500,00 € Slovenský zväz jachtingu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0175/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0406/2023
17 400,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0407/2023
55 000,00 € Slovenský zväz psích záprahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0170/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0408/2023
15 000,00 € Slovenský zväz vzpierania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0038/2023
357 934,08 € Mesto Stropkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0452/2023
57 947,98 € Laura, združenie mladých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0456/2023
17 209,43 € KLUB PRIESKUMNÍK - PATHFINDER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0457/2023
43 120,96 € Rada mládeže Trenčianskeho kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0458/2023
59 757,50 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0460/2023
19 871,60 € BEE Volunteer o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0473/2023
40 576,42 € Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0464/2023
230 616,75 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0470/2023
14 500,00 € Občianske združenie Všetci spolu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR